Miot / Litter "K" -dob. ur.26.01.2015
Boston Terrier KLEO FOR GORDIUS Face to Face x STRIKING Sylena